Lineární pohony Patio jsou speciálně určeny do bioklimatických pergol.
Koncové dorazy jsou integrované, reagující na přepětí při dosažení definovaného zdvihu.
Uložení z obou stran: vidlice.
Paralelní zapojení vícero pohonů je možné, pohony ovšem nejsou synchronizovány.
Je-li pohon při jízdě blokován, může dojít k jeho vypnutí díky proudovému přepětí. Aby se pohon opětovně rozjel
je třeba nového povelu.