Jednotka pro nouzový východ

Předepsaná druhá úniková cesta často vede přes dveře na terase. Pokud je na těchto dveřích osazena stínící technika je třeba v případě nouze tuto zasunout a to i v případě, že je v objektu vypnutý proud.

Jedním z řešení je modul únikové cesty ExitSafe, ketrý je napájen 230V, má integrovaný 12V zdroj pro napájení 12V pohonu a v případě výpadku elektrického proudu napájí pohon z připojeného akumulátoru, čímž zajistí vždy volný nouzový průchod.

Modul je nainstalován v podomítkové krabici. Může být ovládán místním tlačítkem, či centrálně např. senzorem kouře.