• Jednotka pro nouzový východ.
  • Předepsaná druhá úniková cesta často vede přes dveře na terase. Pokud je na těchto dveřích osazena stínící technika, je třeba v případě nouze tuto zasunout, a to i v případě, že je v objektu vypnutý proud.
  • Jedním z řešení je modul únikové cesty ExitSafe, který je napájen 230V, má integrovaný 12V zdroj pro napájení 12V pohonu a v případě výpadku elektrického proudu napájí pohon z připojeného akumulátoru, čímž zajistí vždy volný nouzový průchod.
  • Modul je nainstalován v podomítkové krabici.
  • Může být ovládán místním tlačítkem či centrálně např. senzorem kouře.